Styrelsen

Ordförande

Marianne Laimer Molin

Mariehemsvägen 13B

marianne@mariannelaimer.com

Vice ordförande

Anders Martinsson

Mariehemsvägen 11G

070-530 15 15

Ledamot (Arbetsutskott)

Michael Nygård

Mariehemsvägen 13A


Ledamot

Karin Lärkeryd

Mariehemsvägen 11C

070-23 23 730

Ledamot

Jennifer Lundström

Mariehemsvägen 13C


Ledamot

Åke Brännström

Mariehemsvägen 13E

072-523 25 54

Riksbyggens ledamot

Mattias Tegström


090-15 96 71

Styrelsesuppleanter

Suppleant 1

Lena Lundström

Mariehemsvägen 15B


Suppleant 2

Lisbeth Sjöström

Mariehemsvägen 11G


Suppleant 3

Mikael Wendelsten

Mariehemsvägen 11G


Riksbyggens suppleant

Malin Moström


090-15 96 27

Revisor

Revisor

KPMG AB

Box 260, 90106 Umeå


Föreningsrevisor

Gunilla Bergman

Mariehemsvägen 13C

070-308 15 84

Revisorsuppleant

Hans-Åke Rönnlund

Mariehemsvägen 13E

070-532 98 47

Valberedning

Sammankallande

Pär Schelin

Mariehemsvägen 13E

090-14 35 97


Neda Dimova Brännström

Mariehemsvägen 15DHans-Åke Rönnlund

Mariehemsvägen 13E

070-532 98 47