Fastighetsskötsel

Fastighetsskötseln sköts av NP AB. All felanmälan sker tills vidare via telefon. Felanmälan görs företrädesvis vardagar kl. 07:00-16:00. Telefonnummer för felanmälan är anslaget i samtliga trappuppgångar.

Akuta ärenden kan felanmälas även utanför kontorstid till fastighetsskötare eller styrelsen (ifall fastighetsskötare inte svarar).

Byte av huvudsäkringar

Fastighetsskötare (kontorstid), nummer är anslagna i samtliga trappuppgångar.

Anders Martinsson (styrelsen), skicka SMS till 070-530 15 15.