Tvättstugor

Tvättstugor finns i hus 11 C/D, 11G och 13E. Du städar själv tvättstugan efter varje gång du använt den. Golvet ska sopas och våttorkas, rengör också filtret (ut- och insida) i torktumlare respektive torkaggregat i torkrum och torkskåp. Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den. 

 

Tvättstugan disponeras efter följande rutiner

Tvättpass 1: 07.00 - 11.30

Tvättpass 2: 11.30 - 16.00

Tvättpass 3: 16.00 - 21.00

Den 20:e i månaden anslås en ny tvättlista för tvättstugan. Alla hushåll äger rätt att under tiden 20:e till och med den sista varje månad teckna sig för 3 tvättpass under nästkommande månad. Från och med den 1:a i varje månad får ytterligare 1 tvättpass tecknas. Tvätt får ej ske på andra tider än ovan angivna. Har ingen tvättning påbörjats efter 1 timme får annan person överta tvättpasset.

Efternamn och trapphusnummer ska tydligt anges på tvättlistan. All tvätt skall ske på bokad tid.

Torkskåp och torkrum ska vara tömda på kläder senast 1 timme efter tvättpasstidens slut. Efterbehandling ska ske snarast och tvätt får ej kvarlämnas längre än 1 dygn efter avslutat tvättpass.