Parkering

Trandansen har tre stora parkeringsytor med varmgarage, kallgarage, motorcykelgarage, motorvärmarplatser samt gott om övriga parkeringar. På alla parkeringar där motorvärmare saknas ska P-tillstånd placeras väl synligt till vänster vid framrutan på fordonet. Skylten P innebär enligt lag att parkering är tillåten under vardagar, utom vardag före söndag och helgdag, högst 24 timmar i följd. Sedan måste fordonet flyttas. 

Utanför varje lägenhetshus finns cykelparkeringar med vajer för fastlåsning tillsammans med eget cykellås. Det finns även möjlighet att hyra plats i cykelgarage.

För information kring avgifter för garage, motorvärmare, m.m. klicka här!