Parkering bil

Trandansen har tre stora parkeringsytor med varmgarage, kallgarage, motorcykelgarage, motorvärmarplatser samt gott om övriga parkeringar.

Från Mariehemsvägen går det tre infarter som ansluter till fastigheten Trandansen 7s parkeringar vid 11, 13 och 15. Från parkeringarna finns bil och gångväg till innergårdarna. Föreningen har 90 parkeringsplatser med motorvärmare. Från maj till oktober finns det möjlighet att hyra husvagns-/husbils-/släpvagnsplats på parkeringen som vintertid används till snöupplag.

Trandansens parkeringskort

För den del av parkeringen som inte är förhyrd (motorvärmarstolpar) gäller att parkering är tillåten med parkeringskort i maximalt 24 timmar på vardagar samt obegränsad tid sön- och helgdagar samt dag före söndag och helgdag. Varje lägenhet erhåller två parkeringskort som är giltiga i 2 år. Korten är en värdehandling och ska återlämnas till föreningen vid överlåtelse av lägenheten. Parkeringstillståndet skall placeras väl synligt till vänster i framrutan på fordonet.

Parkering utan parkeringskort 

Föreningen har ett antal avgiftsbelagda parkeringsplatser på parkeringarna Mariehemsvägen 11, 13 och 15 för besökande och andra som betalas via appen Parkster. (se skyltning på parkeringen).

Föreningen har också avtal om långtidsparkster för husvagnsparkeringen vilket möjliggör att erlägga avgift för en månad åt gången. Är du intresserad av att hyra husvagnsparkering vänligen kontakta styrelsen. Parkeringsperiod är maj till oktober övriga månader fungerar husvagnsparkeringen som snöupplag.

Parkering cyklar

Utanför varje lägenhetshus finns cykelparkeringar med vajer för fastlåsning tillsammans med eget cykellås. Det finns även möjlighet att hyra plats i cykelgarage.

För information kring avgifter för garage, motorvärmare, m.m. klicka här!