Lägenheter

Trandansens bostadsrättsförening omfattar 7 stycken trevåningshus och 2 stycken sjuvåningshus om totalt 182 lägenheter.

Lägenhetstyp
Antal
Yta
Total yta
1 rum och kök
18
46 kvm
828 kvm
2 rum och kök
24
64,5 kvm
1548 kvm
3 rum och kök
80
85,5 eller 88 kvm
7005 kvm
4 rum och kök
32
107,5 eller 110,5 kvm
3482 kvm
5 rum och kök
28
117,5 kvm
3290 kvm