Kretsloppsrum

Vi har två stycken kretsloppsrum. Där ska du sorter matrester, kartong, plast, tidningar, glas, metall, småbatterier och lampor i särskilda behållare. Grovsopor och elektronik lämnas till återvinnsingscentralen på Gimonäs och det är kostnadsfritt. Det är inte tillåtet att ställa saker på golven i kretsloppsrummen. Vi ska alla tänka på att ju mer vi sorterar desto billigare blir det för föreningen och därmed för oss själva.