Förråd

Varje lägenhet har ett förråd i antingen källaren till 11 C/D, 11 G eller 13 E. Utöver det finns det möjlighet att hyra extra förråd i anslutning till ingångarna till låghusen, se prislista.